Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu

 

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Madde 60’a göre; ” Tüm yüksek gerilimli kuvvetli akım tesislerinde teknik konulardan sorumlu elektrik mühendisi olmalıdır. “

EMO Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği, Madde 6’ya göre;

“a) İşletme sorumluluğunu üstlenecek mühendislerin, EMO tarafından verilen “Elektrik YG Tesisleri İşletme Sorumlusu” belgesine sahip olmaları gerekmektedir. 

b) İşletme sorumluluğu, işletmelerde tam gün ve tam yıl esasına göre çalışan belge sahibi mühendisler tarafından üstlenilir. Ancak işletmelerde yeterli ya da bu niteliklere sahip mühendisin bulunmaması durumunda bu hizmet EMO tarafından yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere verilen Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM Belgesi ve İşletme Sorumluluğu Yetkilendirme Belgesi sahibi olan mühendisler tarafından EMO onaylı sözleşme ile üstlenilebilinir.”

Bu kapsamda, Mas Mühendislik ve Elektrik olarak, ilgili yönetmelik ve standartlara uygun olarak EMO tarafından verilen yetki belgemiz ile Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu hizmetini sunmaktayız.